Artur Bekmatov chce

KRAJ PRACUJÚCI PRE ĽUDÍ

Som Artur Bekmatov a kandidujem za župana.
V čom budem iný?

Kto som

Od roku 2018 pomáham záujemcom z Nitrianskeho kraja zakladať sociálne podniky –
subjekty, ktoré uprednostňujú napĺňanie verejného, alebo komunitného záujmu pred maximalizáciou zisku.

Pochádzam z Cabaj-Čápora, kde som sa v roku 1990 narodil. Na Univerzite Konštantína Filozofa som vyštudoval žurnalistiku, kde som aktívne zastupoval študentov v Akademickom senáte a kde som sa zoznámil so svojou životnou láskou, s ktorou sme sa neskôr rozhodli usadiť v Nitre. Po niekoľkých rokoch práce v médiách som prešiel do verejnej správy.

V roku 2015 sa mi spolu s ďalšími mladými ľuďmi podarilo obnoviť literárnu súťaž Novomeského Nitra. Založili sme tiež tradíciu Antifašistického výstupu na Zobor. V minulom roku som pomáhal založiť ekologickú iniciatívu Zelená Nitra. Tento rok som s ďalšími aktivistami spustil iniciatívu za návrat pamätnej tabule antifašistu z Nitry Eugena Gudernu do ulíc krajského mesta.

Od mlada som presvedčený o tom, že ak ma trápi nejaký problém, nemám čakať, že ho za mňa niekto vyrieši, ale mám to spraviť sám.

Budem dobrý župan. S vašou pomocou

Náš kraj je ťažkopádny, neefektívny a netransparentný. Dlhé roky funguje len zo zotrvačnosti.

Samosprávny kraj na čele s dobrým županom môže vytvárať nové pracovné miesta aj mimo krajského mesta, môže naštartovať poľnohospodárstvo, budovať nájomné byty či vytvárať podmienky na využívanie lacnejších a ekologickejších zdrojov energie. A popri tom všetkom šetriť krajské prostriedky. Ak sa chcete dozvedieť ako, prečítajte si môj program.

Či už v profesijnom, alebo osobnom živote sa stretávam s mnohými vecami, s ktorými sme v Nitrianskom kraji „zaspali dobu“. Avšak s pracovnými postupmi nastavenými niekedy v roku 2007 nemôžeme fungovať v roku 2022 a čakať, že zvládneme držať krok s ostatnými. Nitriansky kraj potrebuje vo vedení zásadnú zmenu.

Preto som sa rozhodol kandidovať na posty predsedu NSK a poslanca NSK za okres Nitra a ponúknuť vám svoj program. Program, v ktorom kraj nie je obmedzene chápaný ako údržbár, ktorý len svieti a kúri v školách a múzeách. Ale naopak – využíva všetky dostupné možnosti a snaží sa s pomocou moderných inovácií obnovovať a zachovávať to tradičné.

Môj tím

Melinda Mikleová

číslo 59 v okrese Nitra

číslo 10 v Golianove

Prečo samospráva zadáva zákazky súkromníkovi, keď ich môže vykonávať vo vlastnej réžii?

Dlhé roky sa venujem prevádzkovaniu chránenej dielne. Mojou prioritou po zvolení preto bude posilnenie sebestačnosti kraja a jeho sociálneho pilieru pomocou zriadenia vlastného sociálneho podniku.

Samuel Bielik

číslo 2 v okrese Zlaté Moravce

číslo 1 v Zlatých Moravciach (obvod 2)

Vypracoval som plán vzniku letného turistického vlaku Kozárovce – Zlaté Moravce – Dražovce.

Z pozície poslanca sa chcem venovať hlavne problematike verejnej dopravy v regióne, pretože táto oblasť je dlhodobo na okraji záujmu. Budem dohliadať aby boli verejné obstarávania transparentné.

Mgr. Dávid Pavelka

číslo 69 v okrese Nitra

Budem pracovať za sociálnu a modernú Nitru.

V našom kraji by som chcel dopomôcť k presadeniu viacerých tém, od podpory vzniku sociálnych podnikov, ktoré by mohli pomôcť v doprave, výstavbe, poľnohospodárstve či zamestnávaní až po záležitosti ochrany životného prostredia a využitia potenciálu geotermálnej energie v Nitrianskom kraji.

Tomáš Vaňa

číslo 35 v okrese Komárno

Chcem zastaviť odchod šikovných ľudí z nášho regiónu.

Je načase aby sa sebestačnosť a rozvoj kraja stali prioritou pred chamtivosťou a šafárením. Ľudia v regióne potrebujú cenovo dostupné bývanie, a pomoc vytvorením a zachovaním vhodných pracovných miest v regióne, a to s dostupnosťou, za dôstojnú a rastúcu mzdu.  

Zsolt Pásztor

číslo 18 v okrese Šaľa

Pracujem ako vodič nákladnej automobilovej dopravy. Precestoval som teda mnohé štáty a môžem porovnávať stav ciest v zahraničí a u nás. S plnou vážnosťou môžem povedať, že stav ciest ja žalostný.

V prípade zvolenia bude preto mojou prioritou zintenzívnenie rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, ako aj mostov na území kraja.

Riešenia pre náš kraj

Do súboja o post nitrianskeho župana nejdem s predstavou údržbára, ktorý bude štyri roky zabezpečovať „svietenie a kúrenie“, ale s víziou, ktorá Nitriansky kraj posunie medzi popredných inovátorov medzi slovenskými samosprávam.

 • práca aj v regiónoch, mimo krajského mesta
 • založím poľnohospodárske, stavebné a dopravné sociálne podniky
 • zabezpečím pracovné miesta pre ľudí nad 50 rokov
 • garantujem miesta pre mladých absolventov
 • minimálna záťaž pre krajský rozpočet vďaka štátnym príspevkom na mzdy
  Podrobnosti nájdete tu
 • rekonštrukcia existujúcich budov vo vlastníctve kraja
 • rekonštrukciu zabezpečí krajský podnik zamestnávajúci miestnych
 • vzniknúť môže až 500 nových bytov po celom kraji Podrobnosti nájdete tu
 • nájdeme vhodnú pôdu pre krajské podniky
 • podporím duálne vzdelávanie (prepojenie SOŠ s praxou) v poľnohospodárstve
 • lokálne potraviny lokálnym školám a zariadeniam
  Podrobnosti nájdete tu
 • koniec súkromníkov vo verejnej doprave
 • založím verejný dopravný podnik ako v českom Ústeckom kraji
 • garantujem pracovné miesta pre absolventov v novom vozovom parku
  Podrobnosti nájdete tu
 • spravíme štúdiu uskutočniteľnosti využitia geotermálnej energie na vykurovanie domácností ako vo Veľkom Mederi
 • maximálne využijeme zdroje EÚ na prieskumné vrty
 • vytvorím poradenské centrá aby sa do projektu mohlo zapojiť čo najviac obcí
  Podrobnosti nájdete tu
 • zabezpečím online prenosy a záznamy zo zasadnutí krajského zastupiteľstva
 • rozhodujte o financiách kraja – zavediem participatívny rozpočet
 • zariadim audit krajského majetku a nastavím jasné pravidlá o zachádzaní s ním, aby sa ďalej nerozkrádal
  Podrobnosti nájdete tu

Kontakt

Tím Dobrý župan možno kontaktovať na:

Chcete pomôcť?

Finančne ma môžete podporiť cez transparentný účet hnutia Socialisti.sk: SK7809000000005194064389. V poznámke, prosím, uveďte „dobryzupan“, aby sme vedeli odlíšiť platby pre županskú kampaň.

Alebo ak chcete pomôcť s organizovaním stretnutí s ľuďmi v teréne, či byť vo volebnej komisii, vyplňte tento krátky kontaktný formulár.